Offshore Strategikonferansen 2019

Clarion Hotel Energy, Stavanger

Global konkurransekraft med norsk forankring

MANDAG 4 FEBRUAR, 2019

08:00 – 10:00 Registrering

10:00 – 10:10 Velkommen og åpning ved Ann Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

«Konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk sokkel»

Moderator: Finn Langeland, Kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

10:10 – 10:30 «Industriell og bærekraftig utvikling av hav-ressursene», Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energi-minister

10:30 – 10:50 «24. og 25. runde, leting, ressurser og kommende utbygginger», Bente Nyland, Oljedirektør

10:50 – 11:05 «Leverandørindustrien: I omstilling som vanlig», Stein Lier-Hansen, Adm. Dir., Norsk Industri

11:05 – 11:20 «Equinor-strategi og samhandling med leverandørindustrien», Peggy Krantz-Underland, Anskaffelsesdirektør (SVP Procurement and Supplier Relations), Equinor

11:20 – 11:30 «Industriutvikling og verdiskapning», Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Aker ASA

11:30 – 11:45 «Hva med industridebatten i Norge?», Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagen Næringsliv intervjuet av Atle Kigen

11:45 – 12:10 Summing ved bordene, Slido-spørsmål og paneldebatt, moderert av Finn Langeland

12:10 – 13:00 Lunsj (påfølgende bordrotasjon)

«Norsk leverandørindustri i global konkurranse»

Moderator: Linda Aase, Aker Solutions og styremedlem

13:00 – 13:20 «Hvordan utvikle og beslutte robuste prosjekter», Karl Johnny Hersvik, Adm. Dir. AkerBP (TBC)

13:20 – 13:45 «Markedsbeskrivelser for norsk sokkel, globalt, fornybart og sykliske næringer», Jarand Rystad, Rystad Energy

13:45 – 14:00 «Konkurranse globalt og for norsk sokkel», (TBC), Wood

14:00 – 14:15 «Omstilling i praksis», Rune Thoresen, President Europe Subsea Projects, TechnipFMC

14:15 – 14:45 Summing ved bordene og dialog med panelet.

14:45 – 15:15 Pause

«Selskaps-strategier og konkurransekraft»

Moderator: Janne Oddaker, KonKraft-prosjektet, Norsk Industri

15:15 – 15:30 Oppfølgingen av KonKrafts anbefalinger, hva skjer innen de ulike tiltakene», Erling Kvadsheim, KonKraft og Hans Petter Rebo, Norsk Industri

15:30 – 15:45 «Kostnadsreduksjoner og sunnere marginer», konsernsjef IKM og nest-leder i bransjestyret Ståle Kyllingstad

15:45 – 16:00 «Varige forbedringer og konkurransekraft», Mads Andersen, konsernsjef i Aibel og styremedlem i bransjeforeningen

16:00 – 16:15 «Konkurransekraft ved samspill og effektive leveranser», Bård Bjørshol, President and CEO, Kaefer og styremedlem i bransjeforeningen

16:15- 16:45 Pause

16:45 – 17:00 «Global konkurransekraft», Valborg Lundegaard, EVP Customer Management, Aker Solutions

17:00 – 17:15 «Konkurransekraft ved effektivisering», Karl-Petter Løken, President and CEO for Kværner

17:15 – 17:45 Summing ved bordene og dialog med panelet moderert av Janne Oddaker

Mingling, besøk ved stands og forberedelser til middag

19:00 Aperitif

19:45 Konferansemiddag og underholdning

Middagstale ved Ann Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

TIRSDAG, 5 FEBRUAR, 2019

«Omstilling og kompetanse»

08:30 – 08:40 Åpning og innledning av konferansedag 2: ved moderator: Benedicte Staalesen Nilsen, Myndighetskontakt, NHO

08:40 – 08:55 «Hvordan jobber vi for at ONS forblir relevant», Leif Johan Sevland, Chief Executive Officer, ONS

08:55 – 09:10 «Diskusjonene i polititikken om olje- og gass-bransjen», Sigbjørn Aanes, partner i First House, tidligere kommunikasjonssjef i Høyre, statssekretær og informasjonssjef i Norsk olje og gass

09:10 – 09:25 «Attraktivitet og rekruttering», Hans Petter Blokkum, HR-direktør, Kongsberg-gruppen

09:25 – 09:40 Peter Aarrestad Time på vegne av Solutioneers fra Aker Solutions

09:40 – 10:10 Summing ved bordene og dialog med panelet

10:10 – 10:30 Kaffepause og besøk ved stands

10:30 – 10:50 «Industriutviklingen i Norge: Verdien av forskning og målrettet satsing», Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF (TBC)

10:50 – 11:05 «Verdiskapning fra havet», Vidar Helgesen, sekretariatsleder for Havpanelet (Erna Solberg)

11:05 – 12:00 Lunsj

«Prosjekter og marked»

Moderator: Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

12:00 – 12:20 «Global compact – FNs initativ og lavutslippsløsninger» Ved Bjørn Otto Sverdrup, Equinor (TBC)

12:20 –  12:40 «Lundins perspektiver på norsk sokkel, Barentshavet og leverandøren» Lundin v/ Adm. Dir. Kristin Færøvik og styreleder i Norsk olje og gass

12:40 – 13:10 «Equinors prosjektportefølje på norsk sokkel og globalt – muligheter og forventninger», Torger Rød, direktør for prosjektutvikling, Equinor

13:10 – 13:30 «Strategi for Vår Energi», Kristin Kragseth, CEO Vår Energi

13:30 – 13:50 Globale markedsutsikter olje, gass og offshore vind, Sjur Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners

13:50 – 14:00 «Oppsummering og takk for nå», Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

Avslutning av konferansen