FORHÅNDSVISNING, PROGRAM 2020


Bærekraftig norsk sokkel

Mandag 3. Februar 2020

Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål

 • Bærekraft er fundamentet for norsk industri
 • Klima og industridebatten i Norge
 • Leting, ressurser, prosjekter og attraktivitet for NCS
 • Summing ved bordene, Paneldebatt ved innledere

Det grønne skiftet i tradisjonell offshore

 • Veikartet for Norsk sokkel
 • Resultater: Indikatorer for norsk sokkel og effekter av petroleumsforskningen
 • Kommentarer til studiene, og om «det grønne skiftet» i offshore
 • Summing ved bordene og dialog med panelet.Fornybar energi til havs, et nytt industrieventyr?

Fornybar energi til havs, scenarier mot 2030

 • Hywind Tampen
 • Internasjonalt havvindmarked
 • Havvindsatsing fra leverandørindustrien
 • CCS – Hva skjer?
 • Summing ved bordene og dialog med panelet

Konferansemiddag og underholdning

Tirsdag 4. februar 2020

Det internasjonale markedet

 • Brasil
 • UK
 • Marked og muligheter, sett fra leverandørperspektiv
 • Hvordan få oppdrag fra operatører og leverandør-industri internasjonalt

Prosjekter og marked i Norge

 • Ulike operatørselskaper
 • Oppsummering og takk for nå ved Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass