"Bærekraftig norsk sokkel"

Mandag 3. Februar 2020

08:00 – 10:00 Registrering

Åpning av konferansen

10:00 – 10:10 Velkommen og åpning ved Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

«Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål»

Moderator: Espen Norheim, Corporate Finance Partner, Ernst & Young

10:10 – 10:30 Bærekraftig Norsk Sokkel v/ Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energi-minister

10:30 – 10:50 Leting, ressurser, prosjekter og attraktivitet for NCS, OD

10:50 – 11:10 Bærekraftig Norsk Sokkel, v/ Grethe Moen, Administrerende Direktør, Petoro

11:10 – 11:25 Bærekraft er fundamentet for norsk industri, Stein Lier-Hansen, Adm. Dir., Norsk Industri

11:25 – 11:40 Bærekraftige norske industriarbeidsplasser, Jørn Eggum, leder, Fellesforbundet

11:40 – 11:45 Innledning om «Klima og industridebatten i Norge», Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagen Næringsliv

11:45 – 12:10 Summing ved bordene, Paneldebatt ved innledere og moderator Espen Norheim, E&Y

12:10 – 13:10 Lunsj

«Ambisjoner for norsk sokkel: Kunnskap, teknologi og det grønne skiftet«

Moderator: Liv Runi Syvertsen, Senior Vice President, Customer Management Norway, Aker Solutions

«Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innenfor petroleum»

13:10 -13:15 Overrekkelse av rapport fra Forskningsrådet v/ Siri Helle Friedeman til Statsråden.  

13:15 – 13:25 Kommentarer fra Statsråden

13:25 – 13:45 Presentasjon av rapport v/ Erik Reiso, Senior Partner & Head of Consulting Rystad Energy

13:45 – 14:00 Presentasjon av 2 case: Realiserte verdier som følge av FOU og Potensiell grønn effekt fremover

14:00 – 14:20 «Veikartet for Norsk sokkel», ved leder av veikart-arbeidet, Hildegunn Blindheim, Norsk olje og gass

14:20 – 14:25 Kommentarer til » Veikartet for Norsk sokkel»

14:25 – 15:00 Summing ved bordene og paneldebatt

15:00 – 15:20 Pause og besøk ved stands

Fornybar energi til havs, et nytt industrieventyr?

15:20 – 15:35 Fornybar energi til havs, scenarier mot 2030 v/ Ann Christin Andersen, Founder & CEO, 4ADA AS

15:35 – 15:50 Hywind Tampen, Equinor ASA

15:50 –16.05 Havvind, prosjekter og teknologi, Aibel AS v/ Nils Arne Hatleskog

16:05- 16:20 ABB v/ Tor-Eivind Moen

16:20 – 16:30 Internasjonalt havvindmarked v/ Jon Dugstad, Director, Wind and Solar NORWEP

16:30-16:50 Pause og besøk ved stands

16:50- 17:05 Northern Lights v/ Equinor ASA

17:05 – 17:20 “Offshore compact carbon capture – a CO2 gamechanger for existing and new facilities“   v/ Knut Nygård, EVP front end, Aker Solutions

19:00 Aperitiff

19:45 Konferansemiddag og underholdning

Tirsdag 4. februar 2020

Det internasjonale markedet

Moderator: Sjur Bratland, Managing Director Norwep

08:30 – 08:45 Brasil “Hvordan komme inn i dette markedet” v/ Gunn Vik, Director Hydropower, Brazil and Shipyards Korea, Norwep

08:45 – 09:00 UK v/ Oddmar Johannesen, Regional Director India, Middle East and UK, Norwep

09:00 – 09:15 Marked og muligheter, sett fra et leverandørperspektiv v/ Rune Thoresen, President Europe Subsea Projects, TechnipFMC

09:15 – 09:25 «Hvordan få oppdrag fra operatører og leverandør-industri internasjonalt»

09:25 – 09:35 «Hvordan få oppdrag fra operatører og leverandør-industri internasjonalt» Niras AS v/ Øyvind Storhaug, Business Development Manager

09:35 – 10:00 Summing ved bordene og dialog med panelet moderert av Sjur Bratland

10:00 – 10:20 Pause og besøk ved stands

Kompetanse og fremtidens arbeidskraft

Moderator: Elizabeth Heuch Olbjørn, Vice President, ABB

10:20 – 10:35 » Veikart for kompetanse og industrifagskolen v/ Kjetil Tvedt, bransjesjef for kompetanse, Norsk Industri

10:35 – 10:45 Rekruttering/bedriftscase Schneider Electric Norge v/ Karoline Nystrøm, Country President

10:45 – 11:00 Spørsmål, kommentarer fra salen til panelet

11:00 – 11:20 Pause og besøk ved stands

Prosjekter og marked i Norge

Moderator: Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

11:20 – 11:50 Equinor

11:50 – 12:10 AkerBP

12:10 – 12:30 WintershallDEA v/ CEO Alv Bjørn Solheim  

12:30 – 12:50 Repsol

12:50 – 13:00 «Oppsummering og takk for nå», Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

Avslutning av konferansen

13:00 – 14:00 Lunsj