PROGRAM

Programmet er snart ferdig utviklet og vil dekke temaene konkurransekraft (norsk sokkel, globalt og Brasil spesielt) innen olje og gass, offshore vind og havbruk, økt aktivitet med lavere utslipp (og mål om økt eksport) fra norsk-baserte bedrifter og industri, samt oppfølging av KonKraft-tiltakene og sesjoner med fokus på kompetanseutvikling og rekruttering.

HOVEDTEMAER FOR 2019:

  • Ressurser og forventninger til norsk sokkel
  • Konkurransekraft på norsk sokkel, for eksport og i andre næringer
  • Selskaps-strategier og konkurransekraft
  • Omstilling og omdømme
  • Prosjekter og marked

PRISER OG BETINGELSER

Early bird

(til og med 31. oktober 2018)
7500,-
  • (+ mva 25%)

Ordinær deltakeravgift

(fra og med 1. november 2018)
8900,-
  • (+ mva 25%)
Deltakere under 30 år som melder seg på sammen med en fullprisdeltaker får 50% rabatt (gjelder både «early bird» og ved ordinær deltakeravgift)

Konferanseavgiften inkluderer;
– Konferansemiddag, 4. februar
– Lunsjer
– Forfriskninger
– Mulighet til å booke møter i Møtebørsen

BETALING
Deltakeravgiften betales med kredittkort ved påmelding, evt. etter mottatt faktura (fakturagebyr 100,- + 25 % mva.).

AVBESTILLING

Kr 2.000,- + 25% mva. i avbestillingsgebyr fram til og med 18. januar 2019.
Full avgift betales ved avbestilling etter 18. Januar 2019.
Det er mulig å endre deltakernavn på en bestilling kostnadsfritt.

HOTELL

Vi har holdt av rom på Clarion Hotel Energy i Stavanger, som også i år er konferansehotellet.

Overnatting (4. – 5. februar 2019) bestilles samtidig med påmelding til konferansen, men betales direkte til hotellet ved utsjekk. Ved ubenyttet hotellreservasjon vil beløpet bli fakturert + fakturagebyr 100,- eks. mva.

Pris pr. person pr. døgn i enkeltrom inkl. frokost er NOK 1295,-/ dobbeltrom NOK 1395,-

DELING AV ERFARING

På Offshore Strategikonferansen plasseres deltakerne på 8-manns bord. Hvert bord har en ordstyrer som sørger for gode samtaler og at alle finner seg godt til rette.

Hver del i programmet avsluttes med diskusjon rundt bordene hvor deltakerne selv får bidra med sine erfaringer og synspunkter. Det hele avsluttes med at bordene stiller kvalifiserte spørsmål til foredragsholderne på vegne av kollegaene rundt bordet.

Deling av erfaring og kunnskap er kanskje det viktigste elementet på en møteplass som Offshore Strategikonferansen, og noe vi alltid ønsker å bidra til!